Jump to content
jirkasta

Vnitrostátní tarif ČD

Recommended Posts

Dnes se podíváme na to, jak vlastně vypadá tarif ČD a to konkrétně vnitrostátní. Vnitrostátní tarif nazýváme TR 10 a je ke stažení na stránkách www.cd.cz.

Předmluva - Co to je kontingent? Kontingent je počet jízdenek daného typu, které se pro dané datum či spoj dají zakoupit. Pokud se kontingent jízdenky vyčerpá, bude možnost již nadále zakoupit pouze následující dražší jízdenku, a to buď ještě ze série obchodních nabídek, nebo obyčejnou - nejdražší. Na E-shopu a na pokladně jsou různé výše kontingentů pro stejný typ jízdenky. Výše kontingentů jsou předmětem obchodního tajemství ČD.

V tarifu rozdělujeme několik druhů jízdného, obchodní nabídky ČD jsou nejrozsáhlejší a dále se větví.

 • Obyčejné jízdné
 • Zvláštní jízdné
 • Obchodní nabídky ČD (zlevněné či akviziční)

Obyčejné jízdné je základní jízdné regulované ministerstvem financí ČR. Vždy se počítá podle ujetých kilometrů. Je určeno pro velmi nepravidelné cestující, kteří v daném úseku nedosáhnou na nárok zlevněného jízdného. Z obyčejného jízdného se počítá většina dalších souvisejících jízdenek, návratků, doplatků, přepravného atp.

Zvláštní jízdné je snížené obyčejné jízdné pro různé kategorie cestujících definované ministerstvem financí ČR. Děti 0 - 6 let mají 100% slevu na jízdné (musí si však z důvodu evidence nechat vydat jízdenku), 6 - 15 let 50%, žáci a studenti ve dvou kategoriích 6 - 15 let a 15 - 26 let (tato sleva je možná využít pouze na základě speciální oranžové kartičky v trase škola - domov), držitelé průkazů ZTP 75%

Obchodní nabídky ČD jsou nabídky zlevněného jízdného podporující cestování vlaky ČD. Toto jízdné si plně určují ČD, stejně tak jako jejich podmínky. Určují se jak pevně stanovenou cenou, tak podle kilometrické vzdálenosti.

Základní obchodní nabídku zařazovanou do kategorie zlevněného jízdného tvoří nejrůznější aplikace na IN Kartě. IN Karta je čipová nepřenosná (s výjimkou IN Business) karta umožňující nošení zákaznických aplikací, jízdních dokladů a jejich prokazování, zakoupených na E-shopu, bezhotovostní platby jízdenek u průvodčího a další doplňkové funkce.

K dispozici jsou různé zákaznické slevové aplikace, které sníží cenu z obyčejného a zvláštního jízdného či některých jízdenek ze série obchodních nabídek ČD. Slevové aplikace se prodávají na různé doby trvání, např. 3 měsíce, rok či 3 roky. Jejich cena se pak odvíjí od délky platnosti aplikace a kategorie cestujícího.

 • IN 25 - sníží obyčejné nebo zvláštní jízdné o 25%. Jedná se o variantu IN Karty dostupnou pro její nízkou cenu i nepravidelným cestujícím a dětem. 
 • IN Důchodce - zlevněná IN 25 pro důchodce (jedná se o náhradu za zrušené zvláštní jízdné pro důchodce ze strany MF ČR)
 • IN 50 - sníží obyčejné jízdné o 50%. Tato aplikace je vhodná pro pravidelné cestující, kteří však necestují pouze na jedné trati.
 • IN Senior - dražší varianta IN Důchodce umožňující jezdit zdarma osobními a spěšnými vlaky a se slevou 50% rychlíky a expresy. Je vhodná pro aktivní důchodce, kteří rádi cestují.
 • IN 100 - aplikace umožňující jezdit ve všech vlacích ČD zcela zdarma. Není nutné chodit na pokladnu ani na E-shop pro jízdenky, jen předložíte IN Kartu průvodčímu. Roční cena aplikace je 19 990 Kč.
 • IN Business - varianta IN 100, která je však přenosná a umožňuje cestovat i v 1. třídě. Jedná se o naprosto (s výjimkou místenek u SC Pendolino a místenek do třídy Business v railjetu) neomezenou aplikaci, ve které můžete stejně jako u IN 100 využít např. zdarma i lanovku na Ještěd. Je vhodná do firem na služební cesty zaměstnanců. Roční cena aplikace je 45 000 Kč.
 • Doplatek do 1. třídy - možnost doplatit si paušálně 1. třídu k jízdenkám do třídy druhé. Dá se zajímavě využít např. v létě v kombinaci s Jízdenkou na léto.

Následují vlastní druhy jízdenek, kterých je velké množství. Mají různé parametry.

 • Zpáteční sleva - možnost slevy 10% na zpáteční jízdenku, celková sleva jízdenky je pak 5%. Tiskne se vždy na jeden doklad. Je ji možno využít k obyčejnému a zvláštnímu jízdnému, dále za zákaznické jízdné (IN Karta) a skupinové jízdné. Zpáteční cestu je možno absolvovat druhý den, první jízda však musí být zahájena v první den platnosti.
 • Skupinové jízdenky - jízdenka pro skupinu. Druhý člověk ve skupině má slevu 25% a každý další 50% z ceny obyčejného jízdného. Větší skupiny je nutné nahlašovat předem.
 • Traťové jízdenky - jízdenka pro neomezenou jízdu vlakem na dané trase a v daném období. Dá se kombinovat s některými druhy aplikací na IN kartě a jsou k dispozici pro různé kategorie cestujících.
 • Akční jízdenky - ve vybraných relacích se stanovují akční jízdenky. Mohou být jednosměrné i zpáteční a automaticky se vydávají na pokladně. Mají stanovený maximální kontingent, který se však ve standardních dnech většinou nevyčerpává, bývá dostatečný. V kombinaci se slevovou aplikací na IN Kartě může být využita zákaznická nižší cena.
 • SuperAkční jízdenky - na trati Praha - Ostrava je možno zakoupit SuperAkční jízdenku, která je na rozdíl od ostatních vázaná na konkrétní spoj a také nejlevnější ze všech. Dá se zakoupit pouze na E-shopu a je dostupná jen u některých spojů. Cíl jízdenky je čelit agresivní soukromé konkurenci, snaha o rozložení cestujících do méně zatížených spojů a také z důvodu podpory nakupování jízdenek na E-shopu. V kombinaci se slevovou aplikací na IN Kartě může být využita zákaznická nižší cena.
 • Včasná jízdenka Česko - z krajských do krajských, z krajských do okresních a naopak a do některých dalších důležitých stanic lze zakoupit včasnou jízdenku. Je odstupňována ve 3 různých cenách, každá cenová hladina má svůj kontingent a podle zájmu se postupně vyprodávají. Proto je nejlepší jízdenku zakoupit co nejdříve to bude možné, aby se využila nejlevnější varianta. V kombinaci se slevovou aplikací na IN Kartě může být využita zákaznická nižší cena.
 • Kilometrická banka - Prodává se za 2200 Kč ve formě knížky, ze které průvodčí strhává projeté kilometry. Z každé knížky lze strhnout 2000 km. Minimálně musíte při jedné jízdě ujet 100 km a každé další ujeté kilometry nad 400 km jsou zdarma. Lze na ní cestovat i v 1. třídě - pak se strhne 1,3 násobek kilometrů. 
 • Celodenní jízdenka - síťová jízdenka platná ve všech vlacích ČD celý den buď po celém území ČR, nebo jako levnější varianta po území kraje.
 • Skupinová víkendová jízdenka - síťová jízdenka platná o víkendech ve všech vlacích ČD celý den buď po celém území ČR, nebo jako levnější varianta po území kraje pro 2 dospělé osoby a 3 děti. Během dne železnice ji může využít 5 dospělých osob.
 • Jízdenka na léto - síťová jízdenka umožňující neomezeně cestovat ve vlacích ČD, která se vydává ve variantách na 7 nebo 14 dní. Dá se zakoupit o letních prázdninách za velmi výhodnou cenu - s průkazem ISIC nebo slevovou aplikací na IN Kartě stojí sedmidenní verze 990 Kč. Cílem jízdenky je zaplnit volná místa ve vlacích během období dovolených.
 • Přeshraniční síťové jízdenky - síťové jízdenky platné i v pohraničí v cizím státě. Např. jízdenka Labe-Elbe platí v rámci celého Ústeckého kraje (dokonce i v Mostě) a v okolí Drážďan ve všech vlacích, příměstských autobusech a MHD.

Dále existují méně důležité druhy jízdenek jako je Vlak+ umožňující využití zpáteční slevy při výletu např. do ZOO Praha nebo např. Děti na výlet Pendolinem, která umožňuje využít slevu pro dětské školní výlety.

Nákup jízdenek na E-shopu

Jízdenky lze zakoupit buď klasicky na pokladně nebo skrze E-shop ČD. Při nákupu skrze E-shop můžete využít věrnostní program ČD Body, kde za každý nákup jízdenky tyto body sbíráte a následně je můžete využít na vydání libovolné jízdenky zdarma nebo na vstup do různých institucí, např. Království železnic v Praze. Také na něm lze zakoupit výhodné SuperAkční jízdenky na některých relacích při cestě na trati z Prahy do Ostravy a mimo jiné si na něm můžete zařídit místenku zdarma či informační SMS servis s podrobnostmi o zpoždění vašeho plánovaného vlaku.

Jak jízdenky zakoupené na E-shopu platí? Jízdenky na E-shopu platí od času Vámi naplánovaného vlaku na E-shopu až do půlnoci. To znamená, že můžete jet kterýmkoliv dalším vlakem až do půlnoci, pokud naplánovaný vlak z nějakého důvodu nestihnete. Nesmíte však jet dřívějším vlakem. To je nutné z důvodu, aby šla jízdenka do 15 minut před začátkem platnosti beze srážky stornovat. Pokud potřebujete odjet dřívějším vlakem, stačí si starou jízdenku vystornovat a zakoupit novou. Jak už bylo řečeno, jízdenku lze do 15 minut před odjezdem naplánovaného vlaku beze srážky vystornovat.

Jak lze zaplatit jízdenku na E-shopu a jak se lze prokázat ve vlaku? Jízdenku můžete zaplatit buďto platební kartou, pomocí platební brány MasterPass nebo zejména skrze ČD Kredit, což je nejpohodlnější varianta. ČD Kredit můžete mimo jiné nabít i u pokladny a pak z něho postupně čerpat kredity na placení jízdenek.

Ve vlaku se lze prokázat několika způsoby - pokud nemáte IN Kartu, stačí si zapsat na papírek kód transakce, který nadiktujete průvodčímu. Dále (a to se doporučuje) si můžete vytisknout elektronickou jízdenku, která přijde na Váš e-mail. V dokumentu je vytištěný speciální QR kód, který průvodčí jednoduše načte. Stejnou službu vykoná i perfektní aplikace pro smartphony Můj vlak umožňující nákup jízdenek, storno jízdenek, zobrazení QR kódu jízdenky apod. No a pokud máte IN Kartu, stačí ji předat průvodčímu.

Jaké jsou podmínky dokladu zakoupených na E-shopu? Pokud nemáte IN Kartu, musíte se prokázat libovolným osobním dokladem - jízdenka zakoupená na E-shopu je nepřenosná. Je to z důvodu toho, že je jízdenka možná uplatnit pouze šestimístným kódem transakce, který vám může kdokoliv nepozorovaně ukrást. Osobní doklad je doklad s fotkou, jménem a datem narození, ideální je občanský průkaz. Pokud máte IN Kartu, ona sama o sobě je osobní doklad a tudíž žádný jiný nepotřebujete. IN Kartu můžete pro tento účel používat i bez slevové aplikace.

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatních sítích

Ke komentování se musíte přihlásit nebo si vytvořit účet

K zanechání komentáře musíte být člen

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet v naší komunitě.

Zaregistrovat se

Přihlásit se

Už máte účet? Přihlašte se zde.

Přihlásit se teď

×
×
 • Create New...