Jump to content
Pepe The Frog

Televize a (vadný?) spínač

2 Příspěvky k tomuto tématu

Ahoj, kaž­dý den na noc te­le­vi­zi od­po­ju­ji ze sí­tě (aby ne­by­la ve stand by re­ži­mu a ne­žra­la elektři­nu). Když je te­le­vi­ze za­pnu­tá, tak v ro­hu sví­tí ze­le­ná led di­o­da, když je ve stand by tak sví­tí čer­ve­ná led di­o­da. Te­le­vi­zi vy­pí­nám po­mo­cí ko­léb­ko­vé­ho spí­na­če na pro­dluž­ce. Pro­blém je, že ten­to spí­nač asi ne­bu­de zrov­na nej­lep­ší, pro­to­že občas (každý den několikrát) pro­pus­tí ma­lé množ­ství elek­tric­ké­ho prou­du a na sekun­du se vždyc­ky roz­sví­tí čer­ve­ná led di­o­da. Mys­lí­te, že by te­le­vi­zi moh­lo ně­jak po­ško­dit, to­to čas­té pře­pí­ná­ní, me­zi úpl­ným vy­po­je­ním z elektři­ny a stand by re­ži­mem?

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatních sítích

@Pepe The Frogzáleží na třídě televize... Napájecí kaskáda u televize za mega a za 5 litrů se bude dost lišit... Potencionální poškození je možné vždy a to u všeho co je zapojeno do sítě...

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatních sítích

Ke komentování se musíte přihlásit nebo si vytvořit účet

K zanechání komentáře musíte být člen

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet v naší komunitě.

Zaregistrovat se

Přihlásit se

Už máte účet? Přihlašte se zde.

Přihlásit se teď


×