Jump to content

Návěsti v železniční dopravě 1: Rychlosti 2. část (rychlostní soustava)


Recommended Posts

Ahoj, napadlo mě zkusit udělat miniseriál pro oživení fóra na téma návěstí na železnici. Dnes zkusím popsat další základní náležitosti ohledně rychlostí vlaků, v 2. části se zaměříme na světelná návěstidla (příp. mechanická).

Světelné návěstidlo je nepřenosné proměnlivé návěstidlo, jehož návěsti se tvoří kombinací světel různých barev. Na návěsti musí být předem upozorňováno, z čehož vyplývají základní dva druhy světelných návěstidel - hlavní návěstidlo, podle kterého se řídí provoz vlaků a samostatná předvěst upozorňující na návěst následujícího hlavního návěstidla. Samostatná předvěst se dává tam, kde nemůžeme předvěstit následující návěst jiným hlavním návěstidlem, nejčastěji u vjezdových a oddílových návěstidel na širé trati.

Hlavní návěstidla se dále dělí na 6 podtypů:

  • Vjezdové návěstidlo - návěstidlo umístěné před stanicí nebo odbočkou,
  • Odjezdové návěstidlo - návěstidlo pro odjezd vlaku ze stanice,
  • Cestové návěstidlo - návěstidlo umístěné ve větších stanicích umožňující "konkrétnější" jízdu vlaku po stanici (na hlavním nádraží v Praze je tímto návěstidlem rozdělena kolej u nástupiště na dvě části),
  • Oddílové návěstidlo - návěstidlo na širé trati rozdělující trať na oddíly, díky čemuž je možné na trať ve stejném směru vyslat více vlaků bez nutnosti dojezdu předchozího vlaku do nejbližší stanice (sled vlaků),
  • Krycí návěstidlo - méně častý typ návěstidla, který kryje překážku na trati (např. vlečku). V hlavním směru je vždy dávána z obou stran návěst Volno a návěstidla se obsluhují až při potřebě jízdy z/na vlečku.
  • Vložené návěstidlo - starší způsob cestového návěstidla bez rychlostní soustavy. Rozblikáním bílé pouze zpraví strojvedoucího o tom, že odjezdové návěstidlo dovoluje jízdu, popř. jednoznačně určí kolej, pro kterou platí návěst odjezdového skupinového návěstidla. Tento typ návěstidla je na dožití a nachází se dnes už pouze ve stanicích Praha-Smíchov, Praha-Bubny (v rekonstrukci), Kladno, Veselí nad Moravou a Vlastec (zde v jedinečné kombinaci s mechanickými vjezdovými a odjezdovými návěstidly).

Odjezdová, vjezdová a cestová návěstidla mohou podporovat rychlostní soustavu, tzn. ovlivňovat rychlost vlaku. Takové návěstidlo je pomyslně rozdělené na dvě části. Horní část říká, jakou návěst (rychlost) očekávat na dalším hlavním návěstidle. Dolní část říká, jakou rychlostí můžeme jet aktuálně. Návěstidlo se čte vždy odspoda nahoru (např. rychlost 40 km/h a volno). Rychlostní soustavu rovněž samozřejmě podporuje samostatná předvěst, stojí-li před vjezdovým návěstidlem. Na následujících obrázcích si vždy popíšeme stav hlavního vjezdového návěstidla a k tomu samostatné předvěsti, která by předvěstila vyobrazené vjezdové návěstidlo. Na obrázcích uvedu jen některé možné kombinace rychlostí.

Pokud se jedná o odjezdové návěstidlo a je postavena vlaková cesta na širou trať, v horní části návěstidla se vždy vyobrazuje návěst Volno - rychlostní soustava je vždy platná pouze v obvodu dotčené stanice. Možnost omezení rychlosti v obvodu výhybek za odjezdovým návěstidlem (tedy v dolní části) samozřejmě zůstává.

  • Jednosvětlová návěst hlavního návěstidla je návěst dovolující jízdu vlaku maximální traťovou rychlostí v daný moment (vyjma návěsti Stůj a přivolávací návěsti).
  • Dvousvětlová návěst hlavního návěstidla je návěst dovolující jízdu vlaku s rychlostním omezením návěstěným návěstidlem v daný moment.

Stůj (červené světlo) je návěst hlavního návěstidla zakazující jízdu vlaku.

Výstraha (žluté světlo) je návěst samostatné předvěsti, která upozorňuje na blížící se návěst Stůj hlavního návěstidla.

5b29228b6b5ac_stj.png.9bf7aaff065ca4372f879072fcf62fce.png

Stůj; Výstraha

Volno (zelené světlo) je návěst hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku na širou trať nebo v případě vjezdového nebo cestového návěstidla může upozorňovat na jednosvětlovou návěst hlavního návěstidla. Dolní část návěstidla nijak nesvítí, což umožňuje rovněž využít maximální traťové rychlosti.

Volno (zelené světlo) je návěst samostatné předvěsti, která upozorňuje na blížící se jednosvětlovou návěst hlavního návěstidla.

volno.png.1386659372317bdf0446fc0f0f4a2a9f.png

Volno; Volno

Výstraha (žluté světlo) je návěst hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku maximální traťovou rychlostí, která upozorňuje na blížící se návěst Stůj hlavního návěstidla.

Volno (zelené světlo) je návěst samostatné předvěsti, která upozorňuje na blížící se jednosvětlovou návěst hlavního návěstidla.

5b292798d6edd_vstrahav.png.8672a414ef67cfc852e70c20c728b995.png

Výstraha; Volno

Rychlost 40 km/h a výstraha (žluté světlo a nad ním žluté světlo) je návěst hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku nejvýše 40 km/h, která upozorňuje na blížící se návěst Stůj hlavního návěstidla.

Očekávejte rychlost 40 km/h (pomalu kmitající žluté světlo) je návěst samostatné předvěsti, která upozorňuje na rychlost 40 km/h (30 km/h) od nejbližšího hlavního návěstidla.

Webp.net-gifmaker.gif.719b5d2a3ff0316cae2b103e71ab6b2d.gif

Rychlost 40 km/h a výstraha; Očekávejte rychlost 40 km/h

Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h (žluté světlo s jedním žlutým pruhem, nad ním pomalu kmitající žluté světlo) je návěst hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku nejvýše 60 km/h, která upozorňuje na rychlost 40 km/h (30 km/h) od nejbližšího hlavního návěstidla.

Očekávejte rychlost 60 km/h (rychle kmitající žluté světlo) je návěst samostatné předvěsti, která upozorňuje na rychlost 60 km/h od nejbližšího hlavního návěstidla.

5b2a10b115384_Webp.net-gifmaker(2).gif.312da50adaa8afb2ae11f9b57c515dab.gif5b2a0f1a1169c_Webp.net-gifmaker(1).gif.afb7f046769e42e657351b392dd8b147.gif

Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h; Očekávejte rychlost 60 km/h

Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h (žluté světlo s jedním zeleným pruhem, nad ním rychle kmitající žluté světlo) je návěst hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku nejvýše 80 km/h, která upozorňuje na rychlost 60 km/h od nejbližšího hlavního návěstidla.

Očekávejte rychlost 80 km/h (pomalu kmitající zelené světlo) je návěst samostatné předvěsti, která upozorňuje na rychlost 80 km/h od nejbližšího hlavního návěstidla.

5b2a132139cee_Webp.net-gifmaker(3).gif.cf0f9df6e1e8e13019b94607c6f4f61e.gif5b2a136362725_Webp.net-gifmaker(4).gif.08cb28cf4b728f656423d6be1d804b37.gif

Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h; Očekávejte rychlost 80 km/h

Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h (žluté světlo se dvěma zelenými pruhy, nad ním pomalu kmitající zelené světlo) je návěst hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku nejvýše 100 km/h, která upozorňuje na rychlost 80 km/h od nejbližšího hlavního návěstidla.

Očekávejte rychlost 100 km/h (rychle kmitající zelené světlo) je návěst samostatné předvěsti, která upozorňuje na rychlost 100 km/h od nejbližšího hlavního návěstidla.

5b2a15c99a445_Webp.net-gifmaker(6).gif.befc513df3b21ffb0dcc820b3d836f15.gif5b2a15ca02dd3_Webp.net-gifmaker(5).gif.ed5bb742b7b83c7ee04b025b7ec33642.gif

Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h; Očekávejte rychlost 100 km/h

Očekávejte rychlost 100 km/h (rychle kmitající zelené světlo) je návěst hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku maximální traťovou rychlostí, která upozorňuje na rychlost 100 km/h od nejbližšího hlavního návěstidla.

Volno (zelené světlo) je návěst samostatné předvěsti, která upozorňuje na blížící se jednosvětlovou návěst hlavního návěstidla.

5b2a17b8f3414_Webp.net-gifmaker(8).gif.b077dbd35852a1560f527cdf453a8b66.gifpred1b.png.e7acdee6d0321dffa3f5a2d37c5bd467.png

Očekávejte rychlost 100 km/h; Volno

Vzhledem k tomu, že naše rychlostní soustava vznikala v dobách, kdy byla maximální rychlost na našich tratích 120 km/h, omezení rychlosti končí u 100 km/h. Na koridorových tratích je ale potřeba řešit i omezení rychlosti na 120 km/h a 140 km/h, k čemuž slouží indikátor. Pokud návěstidlo zobrazí rychle kmitající zelené světlo a na horním indikátoru se zobrazí číslo 14, návěstidlo návěstí "Očekávejte rychlost 140 km/h". Indikátor se může objevit i dole, pak platí spolu s dolním žlutým světlem pro aktuální rychlost a je umístěn místo pruhů. Pokud tuto rychlost předvěstí samostatná předvěst, má podobný indikátor nahoře.

Existuje spoustu dalších návěstí dávanými světelnými návěstidly, ale snažil jsem se v tomto díle zahrnout jen rychlostní soustavu. Článek by pak byl mnohem delší. Dále existují návěsti autobloku, návěsti pro posun, přivolávací návěst a v neposlední řadě mechanická návěstidla, která si můžeme probrat někdy příště. Dotazy opět uvítám pod topicem. Zdroj obrázků je program Návěstidlo.

  • Like 2
Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatních sítích
Před 1 hodinou, milanfon napsal(a):

Hezký článek. Tohle mě docela zajímalo :) Měl bych takovou otázku, k čemu jsou ta modrá světla u země. Hádám, že to asi bude mít nějakou spojitost s vyhýbkou.

To je právě to, co ještě budu psát :D Návěsti pro posun.

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatních sítích

Ke komentování se musíte přihlásit nebo si vytvořit účet

K zanechání komentáře musíte být člen

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet v naší komunitě.

Zaregistrovat se

Přihlásit se

Už máte účet? Přihlašte se zde.

Přihlásit se teď
×
×
  • Vytvořit nové...