Přestože už jsem to tu zkoušel řešit, nic se nezlepšilo a někteří z nás používají "citovat" místo "odpovědět". Pokusím se vám vysvětlit na co je citace. Citace v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné.  Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2018-01-31 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Citace Z výše uvedého textu, který není úplný, ale stačí, v